This site was created using oxxy.com

Create your own for FREE

     Тайджи Савада беше японски музикант и басист на X Japan, познат още от Trash, Dementia, Loudness, D.T.R, Kings, Cloud, Nine, Otokaze, the Killing Red Addiction, Taiji with Heaven's, TSP. Неговата кариера в музиката започва през 1982 когато сформира първата си банда "Trash". Присъединявайки се към X Japan през 1985 за няколко концерта той е вдъхновен най- вече от Хиде и неговият стил на свирене. Когато официално е приет като член на бандата, работата му с Хиде върви все по- добре. След известен период от време лидерът на X Japan Йошики го кани да напусне заради неразбирателство между него и другите членове.

Когато Хиде умира през 1998 това е голяма загуба за всички, настоящи и бивши членове. Тайджи казва в книгата си, че това е била най- трудната година от живота му.

     Тайджи е роден на 12ти юли 1966 година в Ичикава, Чиба, Япония. Умира на 17ти юли 2011 на 45 години в ареста в Сайпан, Северни Мариански острови, САЩ, прекарвайки 45ят си рожден ден в ареста, след като е бил арестуван по време на полет на Delta Airlines за антисоциално поведение. Очевидци твърдят, че е имал ожесточен спор с жена, разпозната като неговият мениджър.

     Тайджи е арестуван на 11ти, на 14ти е закаран в болницата за интензивна медицинска грижа и поставен на животоподдържащи машини. На 17ти умира в болницата след решение на майка му и годеницата му, които са били убедени от лекарите да изключат машините заради мозъчна смърт, защото е умрял още в затвора, обесвайки се в килията си на чаршафите.

Неговата годеница Томоми Акацука отрича да е имало каквито и да е следи от задушаване по шията му, вместо това той е имал множество белези по гърдите, лицето му е било подуто, имал е следи от черна лепенка около устата си и ръцете му все още са били заключени в белезници. Бил е оставен сам в стаята, когато те са пристигнали.

Томоми казва още, че е получила странно съобщение от него, различно от всички останали за деня, в което той е искал тя да изпрати пари в банкова сметка, до която неговият мениджър също има достъп. Това няма как да е било възможно, понеже след момента на ареста му той не е имал право да използва телефон.

Тялото на Тайджи е било предадено на мениджърът му и кремирано без да бъде направена аутопсия, тя е в неизвестност. Няма доклади или очевидци, които да потвърдят случилото се.

     Годеницата на Тайджи организира петиция до Министърa на външните работи неговият случай да бъде подновен, но петицията не събира нужните гласове. Тя също написва книга, която излиза през 2015, в която говори за съмнителната смърт на Тайджи по време на ареста му в Сайпан.

Можете да откриете автобиографичната му книга на сайта ни, в която той разказва за ранните си години, с X Japan и смъртта на Хиде.

Ако имате някакви въпроси, моля използвайте формата за връзка с мен за да ми ги изпратите тук.

Taiji Sawada 沢田 泰司 was japanese musician and bass guitarist in X Japan, known also from Trash, Dementia, Loudness, D.T.R, Kings, Cloud, Nine, Otokaze, the Killing Red Addiction, Taiji with Heaven's, TSP. His career starts at 1982 when he formed his first band "Trash". Joining X Japan at 1985 for a few shows he was impressed especially by Hide and his playing style, and when he was officially accepted as a member their work together started turning better and better. After a while lider of the band Yoshiki asked him to leave because of lack of coordination between him and other members.
When Hide died at 1998 it was a great loss for everybody, current and past members, Taiji says in his book it was the hardest year of his life.

Taiji was born at 12th of July 1966 in Ichikawa, Chiba, Japan. He died July 17, 2011 at age 45 at the arrest of Saipan, Northern Mariana Islands, United States, spending his 45th birthday at jail, after he was arrested at the plane of Delta Airlines for violent actions. He had a bad arguing with a woman known as his producer. Taiji was arrested on 11 of July and on 14  was taken to hospital for intensive care and put on life support mashines. On 17th he died at the hospital by the decision of his mother and fiancee who were convinced to unplug his life support mashines cause he died at arrest from brain death by hanging himself.

His fiancee Tomomi Akatsuka deny he had any marks of strangulation on his neck. Instead he had many marks on his chest and his face was swollen, had a black tape around his mouth, he was still in cuffs when they arrived and left alone in the room. She also said she got message from him with asking for money to be sent to a bank account which also was controlled by his manager, when he was already arrested and he had no way to send it from arrest without phone.

Taiji's body was given to his manager and cremated without autopsy, she is nowhere to found. There is no files or evidence on this case, no witnesses too.

His fiancee started a petition to the foreign minister his case to be renwed but it did not reached the goal. She also wrote a book about him and the suspicious way he died at the arrest of Saipan.

You can also find his autobiographical book on the site, where he is talking about his early years, his time with X Japan and the death of Hide.

If you have any questions, please use the form to connect with me, you can find it here.

Gallery

X Japan

Taiji book

Tomomi Akatsuka book

Contact us

Did truth have expiration date? What about life?

Love?

Music?

What about an idea?  

X Truth